Anasayfa Hakkımızda Ürünlerimiz Referanslar Faaliyet Alanlarımız İletişim Site Haritası

*Tahliyenin yapılacağı bina içinde bulunanlara duyurulur ve şu husus tekrarlanır: "Paniğe Kapılmayın" 

*Büronuzu boşaltırken kapı ve pencerleri hava cereyanını azaltmak için kilitlemeden kapatınız. 

*Çalışma yerinizi telaşlanmadan terk ediniz ve beraberinize önemli evrak v.s. almayı unutmayınız. 

*Çıkış yerlerine sükunetle gidiniz, gereksiz acelecilikten kaçınınız. 

* Merdiven ve asansörleri düzenli olarak kullanınız, sıkışıklığa sebep olmayınız. 
Binayı tahliye ettikten sonra belli bir toplanma yerinde toparlanmak için sorumlu amirinizi bekleyiniz.  
     
***Yapı üretiminde yer alan mal sahipleri, işveren temsilcileri, tasarım ekibi, mimar ve mühendisler, yapı denetim kuruluşları, müteahhitler, imalatçılar ve danışmanlar Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği hükümlerine uymadıklarından dolayı oluşan yangın hasarlarından kusurları oranında sorumlu tutulurlar. 

***Park Yasağı: Sokak ve caddelerde araçların, yangın söndürme cihazlarının kullanımını ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde park etmeleri, yol vermemeleri, yaya kaldırımını aşacak şekilde  tabela ve afiş asılması, sergi açılarak yolun kapatılması, dar sokaklara park edilmesi gibi fiil ve hareketler yasaktır. 

***Bina Önünü Açık Bulundurma: Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, yapıların ana girişi ve civarında, itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşmasını temine yönelik park yasağı konulur ve bu husus trafik levha ve işaretleriyle gösterilir. 

***Yangın Söndürücü Cihaz ve Tesisler: Binalardaki sabit vaya seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek, içine kağıt paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunlarıu kullanılamayacak hale getirmek veya bozuk bir halde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve malzeme, amacı dışında kullanılamaz. 

***İtfaiye Emrine Girmek: Binada yangın çıkması halinde olaylara müdahale eden bina sorumluları, mahalli itfaiye teşkilatı amirinin oplay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve kendisine her konuda yardım etmek zorundadırlar. 

***Binalarda kurulan yangın söndürme tesisatı, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve çalışır durumda tutulacaktır. Yangın söndürme sistemleri her yapıda oluşabilecek yangını söndürecek kapasitede ve yapı ekonomik ömrü boyunca görevini yerine getirebilecek durumda olmalıdır.

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR
Yangın Söndürme Tüpü Kullanımı
Yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında.